Bài giảng Chúa nhật và đại lễ. Tin mừng theo thánh Mattheu
Tác giả: Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000459
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002780
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích