Lời Chúa cho mỗi Chúa nhật. Năm C
Tác giả: Noel Quesson
Ký hiệu tác giả: QU-N
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000528
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 465
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007025
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 465
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013448
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 465
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích