Giảng lễ Chúa nhật năm A và lễ Đức Mẹ
Tác giả: Lớp Phêrô Lê Tùy
Ký hiệu tác giả: LOP
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001237
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014305
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích