Chia sẻ Tin mừng Chúa nhật năm B (Bộ mới - 2006)
Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000531
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 268
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009249
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 268
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013425
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 268
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chúa nhật I Mùa Vọng - Mùa Vọng 1
Chúa nhật II Mùa Vọng - Thay đổi 5
Chúa nhật III Mùa Vọng - Chứng nhân Gioan Tẩy Giả 10
Chúa nhật IV Mùa Vọng - Mầu nhiệm truyền tin 15
Lễ Giáng sinh - Vinh Danh Thiên Chúa 20
Chúa nhật lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Hồng ân cao quý 25
Chúa nhật lễ Chúa Hiển linh - Chúa tỏ mình 30
Chúa nhật II Mùa Thường Niên - Giới thiệu 35
Chúa nhật III Mùa Thường Niên - Sám hối và tin vào Tin mừng 40
Chúa nhật IV Mùa Thường Niên - Quyền năng trên ma quỷ 45
Chúa nhật V Mùa Thường Niên - Tình thương cứu chữa 50
Chúa nhật VI Mùa Thường Niên - Người mắc bệnh phong 55
Chúa nhật VII Mùa Thường Niên - Phép lạ 60
Chúa nhật VIII Mùa Thường Niên - Luật mới 65
Chúa nhật I Mùa Chay - Ma quỷ, cám dỗ 70
Chúa nhật II Mùa Chay - Biến hình 75
Chúa nhật III Mùa Chay - Thanh tẩy Đền thờ 80
Chúa nhật IV Mùa Chay - Tin yêu Chúa 85
Chúa nhật V Mùa Chay - Chết để sống 90
Chúa nhật Lễ Lá - Ơn cứu chuộc  95
Chúa nhật Phục sinh - Mầu nhiệm Phục sinh 100
Chúa nhật II Phục sinh - Đức Tin và bình an 105
Chúa nhật III Phục sinh - Tin và làm chứng 110
Chúa nhật IV Phục sinh - Người mục tử 115
Chúa nhật V Phục sinh - Cây nho, cành nho 120
Chúa nhật VI Phục sinh -  Yêu thương 125
Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên - Mầu nhiệm Chúa lên trời 130
Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Sức mạnh Chúa Thánh Thần 135
Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - Mầu nhiệm hiệp thông 140
Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa -  Bữa tiệc Thánh Thể 145
Chúa nhật XII Thường niên - Bão tố cuộc đời 150
Chúa nhật XIII Thường niên - Đức tin mạnh mẽ và kín đáo 155
Chúa nhật XIV Thường niên - Ngạc nhiên 160
Chúa nhật XV Thường niên - Bổn phận rao giảng 165
Chúa nhật XVI Thường niên - Hãy nghỉ ngơi 170
Chúa nhật XVII Thường niên - Cộng tác 175
Chúa nhật XVIII Thường niên - Manna Thánh Thể 180
Chúa nhật XIX Thường niên - Bánh hằng sống 185
Chúa nhật XX Thường niên - Bánh Thánh Thể 190
Chúa nhật XXI Thường niên - Sức mạnh của Bánh Thánh Thể 195
Chúa nhật XXII Thường niên - Giáp mặt 200
Chúa nhật XXIII Thường niên - Các phép lạ của Chúa Giêsu 205
Chúa nhật XXIV Thường niên - Đức Kitô là ai? Tôi là ai? 210
Chúa nhật XXV Thường niên - Khiêm nhường phục vụ 215
Chúa nhật XXVI Thường niên - Gương mù gương xấu 220
Chúa nhật XXVII Thường niên - Hôn nhân bền vững 225
Chúa nhật XXVIII Thường niên - Giá trị tiền của 230
Chúa nhật XXIX Thường niên - Truyền giáo - Cầu nguyện và chứng tá đời sống 235
Chúa nhật XXX Thường niên - Tin tưởng cầu xin 240
Chúa nhật XXXI Thường niên - Yêu người là yêu Chúa 245
Chúa nhật XXXII Thường niên - Tấm lòng quý giá 250
Chúa nhật XXXIII Thường niên - Các Thánh tử đạo Việt Nam - Chứng nhân đức tin 255
Chúa nhật XXXIV Thường niên - Chúa Kitô Vua vũ trụ - Vạn tuế Vua Giêsu 260