Xây nhà trên đá. Suy niệm Lời Chúa. Năm A
Tác giả: Vũ Khắc Nghiêm
Ký hiệu tác giả: VU-N
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009336
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014752
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. MÙA VỌNG VÀ MÙA GIÁNG SINH  
1. Chúa Nhật I: Ngày quang lâm 6
2. Chúa Nhật II: Hãy sám hối vì nước Trời đã đến 8
3. Chúa Nhật III: Gioan ngồi trong tù 11
4. Chúa Nhật IV: Thiên thần báo tin cho Giuse 13
5. Lễ Giáng Sinh: Lễ nửa đêm 15
6. Lễ Rạng Đông: Mục đồng thờ lạy Chúa 17
7.  Lễ Ban ngày: Bài ca suy tôn 19
8. Lễ Thánh Gia: Tỵ nạn Ai Cập 21
9. Lễ Mẹ Thiên Chúa 23
10. Lễ Hiển Linh: Hành trình tìm Chúa 25
11. Lễ Đức Giêsu chịu phép rửa 28
II. MÙA CHAY VÀ MÙA PHỤC SINH  
12. Lễ Tro: Mình là bụi tro 31
13. Chúa Nhật I: Chiến thắng tử thần 33
14. Chúa Nhật II: Biến hình sáng láng 36
15. Chúa Nhật III: Đức Giêsu là Đấng trung hòa 38
16. Chúa Nhật IV: Thầy là ánh sáng thế gian 40
17. Chúa Nhật V: Chúa là sự sống lại 43
18. Lễ Lá: Vua Chân Lý và tình thương 45
19. Lễ Tiệc Ly: Rửa chân và Thánh Thể 47
20. Lễ Đêm Phục Sinh: Người đã sống lại thật 49
21. Lễ Sáng Phục Sinh: Phá tung nấm mồ 52
22. Chúa Nhật II PS: Phúc cho ai không thấy mà tin 54
23. Chúa Nhật III PS: Trên đường Emmau 57
24. Chúa Nhật IV PS: Mục tử nhân lành  60
25. Chúa Nhật V PS: Nhà Cha Thầy 63
26. Chúa Nhật VI PS: Anh em ở trong Thầy 65
27. Lễ Thăng Thiên: Bàn giao nhiệm vụ 68
28. Chúa Nhật VII PS: Cầu cho nhiệm vụ mới 71
29. Lễ Hiện Xuống: Thực hiện nhiệm vụ hiệp nhất 74
III. MÙA THƯỜNG NIÊN  
30. Lễ Chúa Ba Ngôi: Thiên Chúa yêu thế gian 79
31. Lễ Minh Máu Chúa Kitô: Bánh hằng sống 83
32. Lễ Trái tim Chúa Giêsu: Trái tim bốc lửa 87
33. Chúa Nhật II: Đây Chiên Thiên Chúa 91
34. Chúa Nhật III: Khởi điểm truyền giáo 94
35. Chúa Nhật IV: Hiến chương hạnh phúc 96
36. Chúa Nhật V: Muối và ánh sáng 99
37. Chúa Nhật VI: Kiện toàn lề luật  103
38. Chúa Nhật VII: Yêu kẻ thù là thánh 107
39. Chúa Nhật VIII: Tin Chúa quan phòng 111
40. Chúa Nhật IX: Xây nhà trên đá 114
41. Chúa Nhật X: Anh hãy theo Tôi 116
42. Chúa Nhật XI: Thương dân lầm than 119
43. Chúa Nhật XII: Tuyên xưng Thầy trước thiên hạ 122
44. Chúa Nhật XIII: Thí mạng sống vì Thầy 126
45. Chúa Nhật XIV: Hãy học cùng Thầy 129
46. Chúa Nhật XV: Hạt giống gieo vào đất tốt 132
47. Chúa Nhật XVI: Cỏ lùng xen vào lúa 135
48. Chúa Nhật XVII: Chọn nước Trời là khôn ngoan 138
49. Chúa Nhật XVIII: Thiên Chúa nuôi con người 140
50. Chúa Nhật XIX: Lạy Thầy xin cứu con 143
51. Chúa Nhật XX: Những bia đá niềm tin 145
52. Chúa Nhật XXI: Đức tin như tảng đá 149
53. Chúa Nhầt XXII: Thập giá 151
54. Chúa Nhật XXIII: Sửa lỗi anh em 154
55. Chúa Nhật XXIV: Hết lòng tha thứ 158
56. Chúa Nhật XXV: Mướn thợ làm vườn 161
57. Chúa Nhậi XXVI: Đứa con nào tốt 164
58. Chúa Nhật XXVII: Tá điển chiếm vườn nho 168
59. Chúa Nhật XXVIII: Tiệc cưới hoàng tử 171
60. Chúa Nhật XXIX: Của Xê Da hay của Thiên Chúa  175
61. Chúa Nhật XXX: Mến Chúa và yêu người 178
62. Chúa Nhật XXXI: Chỉ có một Cha 182
63. Chúa Nhật XXXII: Khôn và dại 186
64. Chúa Nhật XXXIII: Đánh giá trị con người 189
65. Chúa Nhật XXXIV: Chúa Kitô Vua 192