Sống Lời Chúa trong tin yêu. Năm A
Phụ đề: 56 Bài chia sẻ Tin mừng Chúa nhật năm A
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Thái
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000368
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 372
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009416
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 372
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích