Sợi chỉ đỏ. Năm A
Phụ đề: Suy niệm và giảng lễ
Tác giả: Lm. Carôlô
Ký hiệu tác giả: CAR
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000416
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 612
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003019
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 611
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004994
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 611
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích