Niềm vui chia sẻ
Phụ đề: Bài giảng lễ đặc biệt
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000355
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014835
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích