Suy niệm Tin mừng hằng ngày
Phụ đề: Mùa Chay và Phục Sinh
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Hữu Thành
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003005
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 460
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004915
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 460
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích