Phụng vụ Chúa nhật và lễ trọng - Năm C
Nguyên tác: New Sunday and Holy Day Liturgies
Tác giả: Flor Mccarthy, SDB
Ký hiệu tác giả: MC-F
Dịch giả: Thiên Phúc
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001441
Nhà xuất bản: Dominican Publications
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 752
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009229
Nhà xuất bản: Dominican Publications
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 752
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
* MÙA VỌNG & GIÁNG SINH  
Chúa nhật I Mùa Vọng: Chờ đợi Chúa đến 9
Chúa nhật II: Chuẩn bị đường cho Chúa đến 21
Chúa nhật III: Chúa gần đến 34
Chúa nhật IV: Cuộc viếng thăm đầy ân sủng 46
Lễ Giáng Sinh: Tin vui Giáng Sinh 59
Lễ Thánh Gia: Tìm kiếm trong đền thờ 82
Chúa Nhật II GS: Người ở giữa chúng ta 94
Lễ Hiến Linh: Ánh sáng cho mọi dân tộc 106
Lễ CGS chịu Phép Rửa: Ơn gọi người kitô hữu 119
* MÙA CHAY & PHỤC SINH  
Chúa nhật I Mùa Chay: Chống lại cám dỗ 133
Chúa nhật II: Chúa biến hình 148
Chúa nhật III: Trừ phi các ngươi hối cải 162
Chúa nhật IV: Người con hoang đàng 176
Chúa nhật V: Người phụ nữ ngoại tình 188
Lễ Lá: Chiến thắng của tình yêu 200
Chúa nhật Phục Sinh: Xác nhận lòng tin 212
Chúa nhật II: Tôma đa nghi 225
Chúa nhật III: Thiên Chúa không bỏ con người 241
Chúa nhật IV: Chúa chiên lành 254
Chúa nhật V: Giới răn yêu thương 265
Chúa nhật VI: Ơn bình an 278
Lễ Thăng Thiên: Thời kỳ của Giáo Hội 290
Chúa nhật VII: Chờ mong thần khí 303
Lễ Hiện Xuống: Vai trò của thần khí 316
Lê Chúa Ba Ngôi: Nhìn thấy Thiên Chúa 326
Lễ Mình Máu Đức Kitô: Lương thực hằng ngày 338
* MÙA THƯỜNG NIÊN  
Chúa nhật II TN: Cana 351
Chúa nhật III: Lời các bạn nghe đã thành tựu 362
Chúa nhật IV: Loại bỏ vị ngôn sứ 374
Chúa nhật V: Kêu gọi các môn đệ đầu tiên 384
Chúa nhật VI: Thế giới của các mối phúc 394
Chúa nhật VII: Những giá trị của Nước Trời 405
Chúa nhật VIII: Cái xà và cái rác 416
Chúa nhật IX: Đức tin của đại đội trưởng 428
Chúa nhật X: Chúa thăm viếng dân Người 438
Chúa nhạt XI: Kẻ đột nhập vào bữa tiệc 450
Chúa nhật XII: Đấng Mêsia đau khổ 461
Chúa nhật XIII: Không nhìn trở lại 472
Chúa nhạt XIV: Sai 72 môn đệ đi giảng dạy 483
Chúa nhật XV: Người Samari tốt lành 494
Chúa nhật XVI: Mácta và Maria 505
Chúa nhật XVII: Hãy xin, hãy tìm, hãy gõ 516
Chúa nhật XVIII: Bao nhiêu mới đủ 532
Chúa nhật XIX: Những đầy tớ tỉnh thức 544
Chúa nhật XX: Lửa trên mặt ởất 555
Chúa nhât XXI: Cứa hẹp 565
Chúa nhật XXII: Chỗ ngồi nơi bàn tiệc 575
Chúa nhật XXIII: Tính toán phí tốn và trả giá 587
Chúa nhật XXIV: Những nguời tội lỗi 598
Chúa nhật XXV: Thiên Chúa và tiền bạc 610
Chúa nhật XXVI: Người giàu, người nghèo 621
Chúa nhật XXVII: Vẫn chỉ là đầy tớ 632
Chúa nhật XXVIII: Mười người phong hủi 643
Chúa nhật XXIX: Cầu nguyện không ngừng 656
Chúa nhật XXX: Pharisêu và thu thuế 667
Chúa nhật XXXI: Ông Dakêu 679
Chúa nhật XXXII: Hành trình trong hy vọng 688
Chúa nhật XXXIII: Làm chứng cho Đức kitô 700
Chúa nhật XXXIV: Đức Kitô Vua 710
Lễ Đức Mẹ lên Trời: 15 tháng 8 722
Lễ Các Thánh: 01 tháng 11 733
Lễ Mẹ Vô Nhiễm: 08 tháng 12 744