Chia sẻ Tin mừng Chúa nhật năm B
Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009297
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 277
Khổ sách: 21
Số trang: 275
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013376
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 277
Khổ sách: 21
Số trang: 275
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chúa nhật I Mùa Vọng - Mong đợi Chúa 1
Chúa nhật II Mùa Vọng - Hãy sám hối 5
Chúa nhật III Mùa Vọng - Hãy vui lên 11
Chúa nhật IV Mùa Vọng - Xin vâng 16
Lễ Giáng sinh - Niềm vui thân ái 21
Lễ Thánh Gia - Gia đình, một giáo hội nhỏ 26
Chúa nhật lễ Chúa Hiển linh - Món quà trao tặng 31
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Người con Chúa 36
Chúa nhật II Mùa Thường Niên - Tôi đã gặp Chúa 41
Chúa nhật III Mùa Thường Niên - Hãy đi theo tôi 40
Chúa nhật IV Mùa Thường Niên - Ma quỷ trong đời 51
Chúa nhật V Mùa Thường Niên - Yêu thương bệnh nhân 56
Chúa nhật VI Mùa Thường Niên - Lạc quan vui sống 61
Chúa nhật VII Mùa Thường Niên - Bại liệt tinh thần 66
Chúa nhật VIII Mùa Thường Niên - Rượu mới, vải mới 71
Chúa nhật I Mùa Chay - Chiến thắng cám dỗ 76
Chúa nhật II Mùa Chay - Đức tin trong đau khổ 81
Chúa nhật III Mùa Chay - Thanh tẩy Đền thờ 86
Chúa nhật IV Mùa Chay - Nhìn lên Thập giá 91
Chúa nhật V Mùa Chay - Từ bỏ 96
Chúa nhật Lễ Lá - Vụ án Chúa Giêsu 101
Chúa nhật Phục sinh - Chúa đã sống lại 106
Chúa nhật II Phục sinh - Bình an 111
Chúa nhật III Phục sinh - Làm chứng 116
Chúa nhật IV Phục sinh - Mục tử tốt lành 121
Chúa nhật V Phục sinh - Sống liên đới 126
Chúa nhật VI Phục sinh -  Yêu như Chúa 131
Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên - Sứ mạng của người Kitô 136
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Sức mạnh Chúa Thánh Thần 141
Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - Mầu nhiệm tình yêu 146
Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa - Hiện diện, hiệp nhất, chia sẻ 151
Chúa nhật XIII Thường niên - Sống Đức tin 156
Chúa nhật XIV Thường niên - Thành kiến 161
Chúa nhật XV Thường niên - Hãy đi rao giảng 166
Chúa nhật XVI Thường niên - Nghỉ ngơi đôi chút 171
Chúa nhật XVII Thường niên - Hãy chia sẻ cho nhau 176
Chúa nhật XVIII Thường niên - Của không hư nát 181
Chúa nhật XIX Thường niên - Ăn Chúa sẽ sống đời đời 186
Chúa nhật XX Thường niên - Tôi là bánh hằng sống 191
Chúa nhật XXI Thường niên - Kiên quyết theo Chúa 196
Chúa nhật XXII Thường niên - Giả hình, giả dối 201
Chúa nhật XXIII Thường niên - Câm điếc thiêng liêng 206
Chúa nhật XXIV Thường niên - Đau khổ, đau khổ 211
Chúa nhật XXV Thường niên - Đầy tớ mọi người 216
Chúa nhật XXVI Thường niên - Gương xấu và dịp tội 221
Chúa nhật XXVII Thường niên - Vấn đề hôn nhân 226
Chúa nhật XXVIII Thường niên - Tiền của, chia sẻ 230
Chúa nhật XXIX Thường niên - Khiêm nhường phục vụ 236
Chúa nhật XXX Thường niên - Đời sống chứng nhân 241
Chúa nhật XXXI Thường niên - Lòng tin của anh mù 245
Chúa nhật XXXII Thường niên - Mến Chúa yêu người 250
Chúa nhật XXXIII Thường niên - Ngày Chúa trở lại 259
Lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam - Làm chứng 264
Chúa nhật XXXIV Thường niên - Chúa Kitô Vua vũ trụ - Vua sự thật 260