Sống Lời Chúa trong hy vọng - Năm B
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Thái
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000313
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích