Nghệ thuật giảng thuyết
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000448
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 662
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010911
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 662
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chúa nhật I Mùa Vọng C 1
Chúa nhật II Mùa Vọng C  
Lời cứu độ trong thời điểm quyết định của lịch sử 13
Lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội 26
Chúa nhật III Mùa Vọng C  
Hãy vui lên! Vì Chúa ở giữa chúng ta 39
Chúa nhật IV Mùa Vọng C 50
Lễ vọng Giáng Sinh 61
Lễ Giáng Sinh (thánh lễ đêm) 71
Lễ Giáng Sinh (thánh lễ ban ngày)  
Ngôi Lời con Thiên Chúa ở cùng chúng ta Alleluia!  
Lễ Thánh Gia 80
Lời nguyện của người tông đồ 91
Lễ Mẹ Thiên Chúa 100
Hôm nay nhận ra Đức Giêsu 117
Chúa nhật II Quanh năm C 137
Chúa nhật III Quanh năm C 149
Chúa nhật IV Quanh năm C 159
Chúa nhật V Quanh năm C 168
Thánh lễ Giao Thừa 180
Tết Nguyên Đán Thánh 192
Lễ Minh Niên (Mồng một) Chúc mừng năm mới 202
Kính nhớ tổ tiên (Mồng hai tết) 211
Phụ trương  
Cộng đoàn tiên khởi 220
Nghệ thuật giảng thuyết năm C  
Mùa chay Tuần Thánh Tập Ba  
Suy nghĩ về việc ăn chay của Marie Thérése Mathieu, Nữ tu dòng Đức Maria Phù hộ 255
Thứ tư Lễ Tro  
Hãy thực tâm trở về với Chúa 269
Chúa nhật I Mùa Chay năm C  
Tuyên xưng lòng tin 279
Chúa nhật II Mùa Chay năm C  
Tin theo Chúa không ngại khó khăn thử thách 291
Chúa nhật III Mùa Chay năm C  
Hoán cải là sống cuộc sống mới hữu ích cho mọi người 305
Chúa nhật IV Mùa Chay năm C  
Đổi mới để tham dự bàn tiệc Phục sinh 317
Chúa nhật V Mùa Chay năm C  
Đâu có ơn tha thứ ở đấy có niềm hy vọng 329
Chúa nhật Lễ Lá 341
Thứ năm Tuần Thánh  
Phó nộp vì yêu 350
Thứ sáu Tuần Thánh  
Vinh quang thập giá 362
Vọng Phục sinh 370
Chúa nhật Phục sinh 380
Nghệ thuật giảng thuyết năm C  
Mùa phục sinh Tập Bốn  
Chúa nhật II Phục sinh năm C  
Được sai đi làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh 394
Chúa nhật III Phục sinh năm C  
Chúng tôi là chứng nhân... 407
Chúa nhật IV Phục sinh năm C  
Chúa là mục tử 416
Chúa nhật V Phục sinh năm C  
Dấu chứng thuộc về Chúa yêu thương anh em 428
Chúa nhật VI Phục sinh  
Lời và Thánh Thần 438
Lễ Thăng Thiên 450
Lễ Hiện xuống năm C  
Cộng đoàn Phục sinh  
Cộng đoàn Hiện xuống 458
Những trào lưu thiêng liêng mới 469
Chân dung Đức Giêsu theo tác giả Thánh kinh Tân Ước 481
Nghệ thuật giảng thuyết năm C  
Mùa Quanh Năm  
Chúa nhật 7/22 Tập 5  
Chúa nhật VII - Quanh năm C  
Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi 504
Chúa nhật VIII Quanh năm C  
Lễ Mình Máu Thánh Chúa 517
Chúa nhật IX Quanh năm C  
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu  
Tình thương đi trước 526
Chúa nhật X Quanh năm C  
NAIN Điểm hẹn 541
Chúa nhật XI Quanh năm C 555
Chúa nhật XII Quanh năm C 566
Chúa nhật XIII Quanh năm C  
Lễ Thánh Phêrô và thánh Phaolô 580
Chúa nhật XIV Quanh năm C 592
Chúa nhật XV Quanh năm C 601
Chúa nhật XVI Quanh năm C 611
Chúa nhật XVII Quanh năm C  
Xin dạy chúng con cầu nguyện 621
Chúa nhật XVIII Quanh năm C  
Khi kinh nguyện biến đổi cuộc đời 632
Chúa nhậ XIX Quanh năm C  
Cầm đèn cháy sáng trong tay 644
Chúa nhật XX Quanh năm C  
Lễ Đức Maria hồn xác lên trời 652
Chúa nhật XXI Quanh năm C  
Thiên Chúa của mọi dân tộc 663
Chúa nhật XXII Quanh năm C  
Bước theo Đức Kitô tự hủy 677
Chúa nhật XXIII Quanh năm C  
Theo Đức Giêsu 688
Chúa nhật XXIV Quanh năm C  
Thiên Chúa giàu lòng thương xót 698
Chúa nhật XXV Quanh năm C  
Của cải biểu lộ tấm lòng 708
Phụ trương  
Thánh Thần trong Giáo hội để phục vụ trần gian 719
Nghệ thuật giảng thuyết năm C  
Chúa nhật XXVI-XXXIV tập Bảy  
Chúa nhật XXVI Quanh năm C  
Những khoảng cách đau buồn 735
Chúa nhật XXVII Quanh năm C  
Tín và Trung của người môn đệ 747
Chúa nhật XXVIII Quanh năm C  
Từ nhận "Ơn" đến nhận ra "Đấng ban ơn" 756
Chúa nhật XXIX Quanh năm C  
Kiên trì trong cầu nguyện 768
Chúa nhật XXX Quanh năm C  
Thiên Chúa yêu thương những kẻ có tâm hồn người nghèo 777
Lễ các Thánh (1/11)  
Sống cái bình thường một cách phi thường 789
Chúa nhật XXXI Quanh năm C  
Tình yêu mạnh hơn tội lỗi 803
Chúa nhật XXXII Quanh năm C 816
Chúa nhật XXXIII Quanh năm C  
Cùng tận và đổi mới 822
Lễ thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo (21/11)  
Sống và loan truyền mầu nhiệm thập giá 831
Kinh các Thánh tử đạo Việt Nam 842
Phụ trương  
DĐức Ki tô đã chết vì chúng ta 844
Chúa nhật XXXIV Quanh năm C  
Lễ Chúa Giêsu vua vũ trụ 867