Lower your nets. Cycle A
Phụ đề: Reflections on the Sunday readings
Tác giả: Msgr. Fernando G. Gutierrez
Ký hiệu tác giả: GU-F
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003853
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích