Huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Năm C
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: G.B. Lưu Văn Lộc
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001322
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 526
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
(Giờ Kinh Chiều I CN I MV, 2/12/2006) 15
(Kinh Truyền Tin CN I MV, 3/12/2006) 20
(Kinh Truyền Tin Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 8/12/2006) 23
4. Cộng đoàn và Lời Chúa (CN II MV, 10/12/2006) 27
(Kinh Truyền Tin CN II MV, 10/12/2006) 36
(Kinh Truyền Tin CN III MV, 17/12/2006) 40
(Kinh Truyền Tin CN IV MV, 24/12/2006) 44
(Lễ Vọng Giáng Sinh, 24/12/2006) 47
(Kinh Truyền Tin Lễ Thánh Stêphanô, 26/12/2006) 54
(Kinh Truyền Tin CN Lễ Thánh Gia Thất, 31/12/2006) 57
(Lễ Mẹ Thiên Chúa, 1/1/2007) 60
(Kinh Truyền Tin Lễ Mẹ Thiên Chúa, 1/1/2007) 66
(Lễ Chúa Hiển Linh, 6/1/2007) 69
(Kinh Truyền Tin Lễ Chúa Hiển Linh, 6/1/2007) 77
(Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, 7/1/2007) 80
(Kinh Truyền Tin Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, 7/1/2007) 87
(Kinh Truyền Tin CN II Thường Niên, 14/1/2007) 90
(Kinh Truyền Tin CN III Thường Niên, 21/1/2007) 93
(Kinh Chiều II Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, 25/1/2007) 96
(Kinh Truyền Tin CN IV TN, 28/1/2007) 103
(Lễ An táng Đức Cố Hồng Y Antonio Maria Javierre Ortas, S.D.B., 2/2/2007) 103
(Kinh Truyền Tin CN V Thường Niên, 4/2/2007) 114
(Kinh Truyền Tin CN VI Thường Niên, 11/2/2007) 117
(Kinh Truyền Tin CN VII TN, 18/2/2007) 120
25. Hoán cải nội tâm (Thứ Tư Lễ Tro, 21/2/2007) 124
sống và để yêu (Kinh Truyền Tin CN I Mùa Chay, 25/2/2007) 130
(Kinh Truyền Tin CN II Mùa Chay, 4/3/2007) 133
(Kinh Truyền Tin CN III Mùa Chay, 11/3/2007) 137
(CN IV Mùa Chay, 18/3/2007) 140
(Kinh Truyền Tin CN IV Mùa Chay, 18/3/2007) 148
31. Thiên Chúa là tình yêu (CN V Mùa Chay, 25/3/2007) 151
"xin vâng" của các Thánh (Kinh Truyền Tin CN V Mùa Chay, 25/3/2007) 159
(Cử hành Nghi thức Thống hối, 29/3/2007) 163
34. Sequela - đi theo Đức Kitô (Chúa Nhật Lễ Lá, 1/4/2007) 169
35. Chứng nhân tình yêu (Kinh Truyền Tin CN Lễ Lá, 1/4/2007) 175
Tuần Thánh, 2/4/2007) 176
(Lễ Làm Phép Dầu, Thứ Năm Tuần Thánh, 5/4/2007) 183
(Lễ Tiệc Ly, Thứ Năm Tuần Thánh, 5/4/2007) 192
(Đi Đàng Thánh Giá, Thứ Sáu Tuần Thánh, 6/4/2007) 197
Sáu Tuần Thánh của cha Raniero Cantalamessa, O.F.M., Cap., 6/4/2007) 199
(Lễ Vọng Phục Sinh, 7/4/2007) 210
Chết và Phục Sinh (Sứ điệp URBI ET ORBI, Phục Sinh 2007) 217
(Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 9/4/07) 224
cuộc đời của chúng ta (Chúa Nhật II Phục Sinh, 15/4/2007) 227
(Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng CN II Phục Sinh, 15/4/2007) 235
(Công du mục vụ tại Vigevano và Pavie, 21/4/2007) 238
(Giờ Kinh Chiều CN III PS, 22/4/2007) 247
(Chúa Nhật III Phục Sinh, 22/4/2007) 253
(Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng CN III Phục Sinh, 22/4/2007) 264
mệnh của Đức Kitô (CN IV PS, 29/4/2007) 266
thông" (Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng CN IV Phục Sinh, 29/4/2007) 272
(Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng CN V Phục Sinh, 6/5/2007) 277
Phước Antonio de Sant'Anna Galvão, O.F.M., 11/5/2007) 280
(Chúa Nhật VI Phục Sinh, 13/5/2007) 289
(Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng CN VI Phục Sinh, 13/5/2007) 298
(Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng CN VII Phục Sinh, 20/5/2007) 301
Thiên Đàng CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 27/5/2007) 305
của Thiên Chúa (Lễ Chúa Ba Ngôi, 3/6/2007) 308
(Kinh Truyền Tin Lễ Chúa Ba Ngôi, 3/6/2007) 316
(Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, 7/6/2007) 317
(Kinh Truyền Tin CN X Thường Niên, 10/6/2007) 324
Thánh Phanxicô Assisi (CN XI Thường Niên, 17/6/2007) 328
(Kinh Truyền Tin CN XI Thường Niên, 17/6/2007) 339
(Kinh Truyền Tin CN XII Thường Niên, 24/6/2007) 343
(Kinh Chiều I Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ, 28/6/2007) 346
(Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ, 29/6/2007) 354
(Kinh Truyền Tin CN XIII Thường Niên, 1/7/2007) 362
(Kinh Truyền Tin CN XIV Thường Niên, 8/7/2007) 366
sống Kitô hữu (Kinh Truyền Tin CN XV Thường Niên, 15/7/2007) 269
tranh (Kinh Truyền Tin CN XVI Thường Niên, 22/7/2007) 373
(Kinh Truyền Tin CN XVII Thường Niên, 29/7/2007) 378
(Kinh Truyền Tin CN XVIII Thường Niên, 5/8/2007) 382
(Kinh Truyền Tin CN XIX Thường Niên, 12/8/2007) 386
(Lễ Đức Mẹ Lên Trời, 15/8/2007) 389
(Kinh Truyền Tin Lễ Đức Mẹ Lên Trời, 15/8/2007) 394
(Kinh Truyền Tin CN XX Thường Niên, 19/8/2007) 398
(Kinh Truyền Tin CN XXI Thường Niên, 26/8/2007) 402
(Kinh Truyền Tin CN XXII Thường Niên, 2/9/2007) 406
(CN XXII Thường Niên, 2/9/2007) 408
(Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, 8/9/2007) 418
(Kinh Truyền Tin CN XXIII Thường Niên, 9/9/2007) 428
đa số chúng ta (CN XXIII Thường Niên, 9/9/2007) 432
của Chúa (Kinh Truyền Tin CN XXIV Thường Niên, 16/9/2007) 440
(CN XXV Thường Niên, 23/9/2007) 445
(Kinh Truyền Tin CN XXV Thường Niên, 23/9/2007) 453
Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, 29/9/2007) 457
liên đới đích thực (Kinh Truyền Tin CN XXVI Thường Niên, 30/9/2007) 465
Thường Niên, Lễ Đức Mẹ Mân Côi, 7/10/2007) 469
(Kinh Truyền Tin CN XXVIII Thường Niên, 14/10/2007) 472
trong sách Xuất Hành (CN XXIX Thường Niên, 21/10/2007) 476
thể thế giới" (Kinh Truyền Tin CN XXIX Thường Niên, 21/10/2007) 485
(Kinh Truyền Tin CN XXX Thường Niên, 28/10/2007) 488
thế giới (Kinh Truyền Tin CN XXXI Thường Niên, 4/11/2007) 492
(Lễ cầu cho HY và GM qua đời trong năm, 5/11/2007) 496
(Kinh Truyền Tin CN XXXII Thường Niên, 11/11/2007) 502
(Kinh Truyền Tin CN XXXIII Thường Niên, 18/11/2007) 506
Hồng y đoàn (Lễ Tấn Phong Hồng Y, 24/11/2007) 510
(Kinh Truyền Tin CN XXXIV Thường Niên, 25/11/2007) 517
(CN XXXIV Thường Niên, Lễ Chúa Kitô Vua, 25/11/2007) 519