Chia sẻ Tin mừng Chúa nhật năm B
Tác giả: TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001826
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 263
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013398
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 263
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014843
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 263
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chúa nhật I Mùa Vọng   
TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN (Mc 13,33-37) 8
Chúa nhật II Mùa Vọng  
DỌN ĐƯỜNG CHO CHUA (Mc 1,1-8)  12
Chúa nhật III Mùa Vọng   
CHỨNG NHÂN CỦA ÁNH SÁNG (Ga 1, 6.8.19-28)  17
Chúa nhật IV Mùa Vọng  
KHIÊM NHƯỜNG ĐÓN NHẬN (Lc 1, 26-38)  22
Lễ Giáng sinh  
NOEL CHIA SẺ (Lc 2,1-14) 26
Lễ Giáng sinh  
HÃY CỨU LẤY GIA ĐÌNH, HÃY CỨU LẤY TRẺ THƠ 29
Lễ Thánh Gia  
TRƯỜNG HỌC THÁNH GIA 32
Lễ Hiển Linh  
CHÚA TỎ MÌNH RA (Mt 2, 1 -12) 36
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa  
SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI ĐÃ ... (Mc 1, 6b-ll) 40
Chúa nhật II Thường niên  
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI (Ga 1, 35 - 42) 44
Chúa nhật III Thường niên  
ĐỔI MỚI CUỘC ĐỜI (Mc 1, 14-20) 48
NHỮNG NÉT ĐẸP TIN MỪNG CỦA NGÀY TẾT 52
Chúa nhật IV Thường niên  
MA QUỈ THỜI ĐẠI MỚI (Mc 1, 21-28) 56
Chúa nhật V Thường niên  
ĐI GIEO TIN MỪNG (Mc 1, 29-39) 61
Chúa nhật VI Thường niên  
BỆNH PHONG TÂM HỒN (Mc 1, 40 - 45) 65
Chúa nhật VII thường niên  
ĐỨC TIN TRONG SÁNG 69
Chúa nhậtVIII Thường niên  
BÌNH MỚI - RƯỢU MỚI (Mc 2, 18-22) 74
Thứ tư lễ tro  
HÃY XÉ LÒNG 78
Chúa nhật I Mùa Chay  
VÀO HOANG ĐỊA (Mc 1, 12- 15) 82
Chúa nhật II mùa Chay  
SỐNG THÂN MẬT VỚI CHỨA (Mc 9, 1 - 9) 87
Chúa nhật III mùa Chay  
THANH TẨY ĐỀN THỜ (Ga 2, 13-25) 91
Lễ Thánh Giuse  
THÁNH GIUSE NGƯỜI CÔNG CHÍNH 96
Lễ thánh Giuse  
THÁNH GIUSE, MẪU GƯƠNG THỜI ĐẠI (Lc 4, 24-30) 99
Chúa nhật IV mùa Chay  
NHÌN LÊN ÁNH SÁNG (Ga 3, 14-21) 103
Chúa nhật V mùa Chay  
HẠT LÚA MỤC NÁT (Ga 12, 20-33) 107
Thứ Năm Tuần Thánh  
Thánh lễ làm phép Dầu Thánh (Lc 4,16-21)  
Bí TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH 112
Thứ Năm Tuần Thánh  
BÀI HỌC RỬA CHÂN (Ga 13,1 -15) 115
Thứ Sáu Tuần Thánh  
CHIẾN THẮNG CỦA THẬP GIÁ (Ga 18,1-19,42) 119
Lễ Vọng Phục sinh  
ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỔI 122
Chúa nhật II Phục sinh  
CỘNG ĐOÀN PHỤC SINH (Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31) 125
Chúa nhật III Phục Sinh  
NHỮNG BÓNG MA TƯỞNG TƯỢNG (Lc 24,35 - 48) 129
Chúa nhật V Phục sinh  
MỤC TỬ NHÂN LÀNH (Ga 10,11-18) 133
Chúa nhật V Phục sinh  
SINH NHIỀU HOA TRÁI (Ca 15,1 - 8) 137
Chúa nhật VI Phục sinh  
YÊU NHƯ CHÚA YÊU (Ga 15,9.17) 141
Lễ Chúa thăng thiên  
NGƯỚC MẤT NHÌN TRỜI (Mc 16, 15-20) 145
Chúa nhật Hiện Xuống  
RA ĐI - THA THỨ ((Ga 20,19-23) 149
Lễ Chúa Ha Ngôi  
MẦU NHIỆM TÌNH YÊU (Mt 28, 16, 30) 151
Lễ Mình Máu Thánh Đức Kitô  
NÀY LÀ MÁU TA (Mc 14, 12-16.22-26) 156
Chúa nhật XII thường niên  
THỬ THÁCH TRONG CUỘC ĐỜI (Mc 4,35-41) 160
Chúa nhật XIII thuờng niên  
CẢM NGHIỆM VỀ CHÚA (Mc 5, 21- 43) 164
Chúa nhật XIV thường niên  
ĐỪNG ĐỂ LỠ CƠ HỘI (Mc 6, 1-6) 168
Chúa nhật XIV Thường niên  
Chúa nhật XV Thường niên   
HÀNH TRANG NGƯỜI MÔN ĐỆ (Mc 6, 7-13)  176
Chúa nhật XVI Thường niên  
NHỊP SỐNG KITÔ HỮU (Mc 6, 30-34) 180
Chúa nhật XVII Thường niên  
ĐÀO TẠO TRÁI TIM (Ga 6, 1-15) 184
BIẾN HÌNH (Mc 9,1-9) 189
Chúa nhật XIX Thường niên   
BÁNH BỞI TRỜI (Ga 6,41-51)  193
Chúa nhật XX Thường niên  
THỊT TA LÀ CỦA ĂN (Ga 6, 52 - 59) 197
Chủ nhật XXI thường niên  
HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN (Ga 6, 54a.60-69) 200
Chủ nhật XXII Thường niên  
VỚI CẢ TÂM TÌNH (Mc 7,1-8a.l4-l5.21-23) 204
Chúa nhật XXIIII thường niên  
HÃY MỞ RA (Mc 7,31-37) 208
Chủ nhật XXIV Thường niên  
TƯỞNG LẦM (Mc 8, 27-35) 212
Chủ nhật XXV Thường niên  
NỀN VĂN MINH MỚI (Mc 9, 29-36) 216
Chúa nhật XXVI Thường niên  
QƯYẾT LIỆT DỨT KHOÁT VỚI TỘI LỖI (Mc 9, 38-43.45.47-48) 221
Lễ Đức Mẹ Mân Côi  
XIN VÂNG (Lc 1, 26-38) 225
Chúa nhật XXVIII Thường niên  
MẾN CHÚA TRÊN HẾT LÀ (Mc 10,17 - 30) 229
Chúa nhật Truyền giáo  
HÃY LOAN BÁO TIN MỪNG (Mc 16,15-20) 232
Chúa nhật Truyền giáo  
TRUYỀN GIÁO THEO GƯƠNG MẸ TÊ RÊ XA 237
Chúa nhật XXX Thường niên  
TỚI NGUỒN SỰ SÁNG (Mc 10, 46-52) 241
Lễ Các Thánh Nam Nữ  
AI CŨNG CÓ THỂ NÊN THÁNH (Mt 5, l-12a) 245
Chúa nhật XXXI Thường niên  
LUẬT TỐI THƯỢNG (Mc 12, 28b-34) 249
Chúa nhật XXXII Thường niên - Lễ Cung Hiến đền thờ Latêranô  
ÁNH MẮT THIÊN CHÚA (Mc 12,38-44) 253
Chúa nhật XXXIII Thường niên - Lễ Các Thánh Tử đạo Việt nam  
CON ĐƯỜNG HẠT LÚA (Ga 12, 20-32) 256
Chúa nhật XXXIV Thường niên - Lễ Chúa Kitô Vua  
VUA SỰ THẬT (Ga 18, 33b-37) 260