Nghệ thuật giảng thuyết - Năm A
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000449
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 696
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 2
Chúa nhật thứ nhất mùa vọng 3
Chúa nhật thứ 2 mùa vọng 14
Chúa nhật thứ 3 mùa vọng 24
Chúa nhật thứ 4 mùa vọng 30
Lễ Giáng sinh (lễ đêm) 38
Lễ Giáng sinh (lễ sáng) 49
Lễ Thánh Gia Thất 59
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 65
Lễ Hiển linh 74
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 83
Phụ trương: Văn kiện toà thánh về một số khía cạnh của suy niệm của Kitô giáo 91
MÙA THƯỜNG NIÊN  
Chúa nhật II thường niên 120
Chúa nhật III thường niên 130
Chúa nhật IV thường niên 137
Chúa nhật V thường niên 147
MÙA CHAY  
Lễ tro 159
Chúa nhật I mùa chay 170
Chúa nhật II mùa chay 180
Chúa nhật III mùa chay 189
Chúa nhật IV mùa chay 199
Chúa nhật V mùa chay 206
Chúa nhật Lễ Lá 214
MÙA PHỤC SINH   
Thứ năm Tuần Thánh 222
Thứ sáuTuần Thánh 236
Thứ bảy Tuần Thánh 244
Chúa nhật Phục Sinh 235
Chúa nhật II Phục sinh 262
Chúa nhật III Phục sinh 269
Chúa nhật VI Phục sinh 274
Chúa nhật V Phục sinh 283
Chúa nhật VI Phục sinh 291
Lễ Chúa thăng thiên 301
Lễ Hiện xuống 306
CÁC LỄ ĐẶC BIỆT  
Lễ Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria 312
Lễ Thánh Giuse Thợ (1.5.1991) 319
MÙA THƯỜNG NIÊN  
Lễ Chúa Ba Ngôi 330
Lễ Minh Máu Thánh Chúa Kitô 339
Chúa nhật X Thường niên 348
Chúa nhật XI Thường niên 359
Chúa. nhật XII Thường niên 366
Chúa nhật XIII Thường niên 374
Chúa nhật XIV Thường niên 378
Chúa nhật XV Thường niên 387
Chứa nhật XVI Thường niên 391
Chúa nhật XVII Thường niên 395
Chúa nhật XVIII Thường niên 403
Chúa nhật XIX Thường niên 411
Lễ Đức Mẹ lên Trời 418
Chúa nhật XXI Thường niên 425
LỄ ĐẶC BIỆT  
Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô 429
Phụ chương  
Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam 439
MÙA THƯỜNG NIÊN (II)  
Chúa nhật XXII Thường niên 453
Chúa nhật XXIII Thường niên 459
Chúa nhật XXIV Thường niên 465
Chúa nhật XXV Thường niên 472
Chúa nhật XXVI Thường niên 477
Chúa nhật XXVII Thường niên 486
Chúa nhật XXVIII Thường niên 497
Chúa nhật XXIX Thường niên 504
Chúa nhật XXX Thường niên 520
Chúa nhật XXXI Thường niên 525
Chúa nhật XXXI1 Thường niên 534
Chúa nhật XXXIII Thường niên 542
Chúa nhật XXXIV Thường Điền 549
II. CÁC LỄ HỘI ĐẶC BIỆT  
Lễ Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu 559
Lễ Đức Mẹ Mai Khôi 564
Lễ các Thánh Nam Nữ 572
III. Phụ chương  
Đức Kitô và giới trẻ 582
Giáo hội: Dần Thiên Chúa 617