Chia sẻ Tin mừng Chúa nhật năm A (Bộ mới - 2004)
Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000471
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 247
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014758
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 247
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chúa nhật I mùa vọng: Hãy tỉnh thức 1
Chúa nhật II mùa vọng: Dọn đường cho Chúa đến 5
Chúa nhật III mùa vọng: Sống vui tươi 10
Chúa nhật IV mùa vọng: Niềm tin của thánh Giuse 15
Lễ Giáng sinh: Thiên Chúa yêu thương 20
Lễ Thánh gia: Gia đình hạnh phúc 25
Lễ hiển linh: Bước theo ánh sao 30
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa: Đời sống siêu nhân 35
Chúa nhật II thường niên: Chiên Thiên Chúa 40
Chúa nhật III thường niên: Ánh sáng 45
Chúa nhật IV thường niên: Hạnh phúc 50
Chúa nhật V thường niên: Muối cho đời 55
Chúa nhật I mùa chay: Ma quỷ cám dỗ 60
Chúa nhật II mùa chay: Sống đức tin 65
Chúa nhật III mùa chay: Gặp gỡ Đức Kitô 70
Chúa nhật IV mùa chay: Đức tin người mù 75
Chúa nhật V mùa chay: Sống và chết 80
Chúa nhật lễ lá: Hoan hô, đả đảo 85
Chúa nhật Phục sinh: Niềm tin Phục sinh 88
Chúa nhật II phục sinh: Sống đức tin 92
Chúa nhật III phục sinh: Gặp Chúa sống lại 98
Chúa nhật IV phục sinh: Chủ chăn tốt lành 103
Chúa nhật V phục sinh: Con đường Giêsu 107
Chúa nhật VI phục sinh: Yêu mến Chúa 112
Lễ Chúa Thăng thiên: Quê hương đích thực 116
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Chúa Thánh Thần hiện diện  120
Lễ Chúa Ba Ngôi: Dấu thánh giá 125

 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Bí tích Thánh Thể 129
Chúa nhật X thường niên: Tình thương của Chúa 133
Chúa nhật XI thường niên: Ơn thiên triệu 137
Chúa nhật XII thường niên: Chúa quan phòng 141
Chúa nhật XIII thường niên: Từ bỏ 145
Chúa nhật XIV thường niên: Gánh nặng 149
Chúa nhật XV thường niên: Hạt giống tốt  153
Chúa nhật XVI thường niên: Cỏ lùng, lúa tốt 157
Chúa nhật XVII thường niên: Kho báu, viên ngọc quý 162
Chúa nhật XVIII thường niên: Cộng tác 167
Chúa nhật XIX thường niên: Chúa Giêsu quyền phép 172
Chúa nhật XX thường niên: Vững vàng tin tưởng 176
Chúa nhật XXI thường niên: Người Kitô hữu 180
Chúa nhật XXII thường niên: Tiền của 185
Chúa nhật XXIII thường niên: Sửa lỗi nhau thế nào? 190
Chúa nhật XXIV thường niên: Luôn tha thứ 195
Chúa nhật XXV thường niên: Ghen tị 200
Chúa nhật XXVI thường niên: Nói, làm 205
Chúa nhật XXVII thường niên: Siêng năng làm việc 209
Chúa nhật XXVIII thường niên: Tham dự tiệc cưới  214
Chúa nhật XXIX thường niên: Hình ai đây? 219
Chúa nhật XXX thường niên, truyền giáo: Sống tử tế 224
Chúa nhật XXXI thường niên: Đóng kịch 228
Chúa nhật XXXII thường niên: Sẵn sàng 232
Chúa nhật XXXIII thường niên, các thánh Tử Đạo: Sống đạo tốt 236
Chúa nhật XXXIV thường niên, Chúa Kitô Vua: Vua tình yêu 272