Bringing the Imitation of Christ Into the 21st Century
Tác giả: William A. Meninger, OCSO
Ký hiệu tác giả: ME-W
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009495
Nhà xuất bản: William B. Eerdmans
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 19
Số trang: 102
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích