Hạt mầm đức tin
Phụ đề: Bài giảng Chúa nhật năm B
Tác giả: Lm. Jude Siciliano, OP
Ký hiệu tác giả: SI-J
Dịch giả: Học Viện Đa Minh
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015443
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 304
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích