Biblical Meditations for Advent and the Christmas Season
Tác giả: Carroll Stuhlmueller, C.P
Ký hiệu tác giả: ST-C
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012904
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 19
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích