Giảng lễ Chúa nhật năm C
Phụ đề: Suy niệm và giảng lễ
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014961
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 373
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015118
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 373
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
MÙA VỌNG 9
Chúa nhật I Mùa Vọng 11
Chúa nhật II Mùa Vọng 17
Chúa nhật III Mùa Vọng 22
Chúa nhật IV Mùa Vọng 28
MÙA GIÁNG SINH 33
Lễ Giáng sinh 35
Lễ Thánh gia thất 42
Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 48
Lễ Hiển linh 54
Chúa Giêsu chịu phép rửa 60
MÙA CHAY 65
Chúa nhật I Mùa Chay 67
Chúa nhật II Mùa Chay 73
Chúa nhật III Mùa Chay 78
Chúa nhật IV Mùa Chay 84
Chúa nhật V Mùa Chay 91
MÙA PHỤC SINH 99
Chúa nhật I Phục sinh 101
Chúa nhật II Phục sinh 107
Chúa nhật III Phục sinh 114
Chúa nhật IV Phục sinh 121
Chúa nhật V Phục sinh 127
Chúa nhật VI Phục sinh 132
Chúa nhật VII Phục sinh 139
Lễ Thăng thiên 145
Lễ Hiện xuống 151
Lễ Chúa Ba Ngôi 156
Lễ Thánh Thể 161
MÙA THƯỜNG NIÊN 167
Chúa nhật II Thường niên 169
Chúa nhật III Thường niên 174
Chúa nhật IV Thường niên 181
Chúa nhật V Thường niên 187
Chúa nhật VI Thường niên 193
Chúa nhật VII Thường niên 200
Chúa nhật VIII Thường niên 207
Chúa nhật IX Thường niên 212
Chúa nhật X Thường niên 218
Chúa nhật XI Thường niên 224
Chúa nhật XII Thường niên 230
Chúa nhật XIII Thường niên 236
Chúa nhật XIV Thường niên 242
Chúa nhật XV Thường niên 249
Chúa nhật XVI Thường niên 235
Chúa nhật XVII Thường niên 261
Chúa nhật XVIII Thường niên 267
Chúa nhật XIX Thường niên 273
Chúa nhật XX Thường niên 279
Chúa nhật XXI Thường niên 285
Chúa nhật XXII Thường niên 290
Chúa nhật XXIII Thường niên 296
Chúa nhật XXIV Thường niên 303
Chúa nhật XXV Thường niên 311
Chúa nhật XXVI Thườns niên 317
Chúa nhật XXVII Thường niên 323
Chúa nhật XXVIII Thường niên 328
Chúa nhật XXIX Thường niên 334
Chúa nhật XXX Thường niên 340
Chúa nhật XXXI Thường niên 346
Chúa nhật XXXII Thường niên 351
Chúa nhật XXXIII Thường niên 357
Chúa nhật XXXIV Thường niên 363