Mỗi ngày một tin vui
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013440
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014755
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích