Méditions et prêchons les épures
Tác giả: Mgr. L. Soubigou
Ký hiệu tác giả: SO-L
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012437
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 19
Số trang: 299
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích