Giải nghĩa Lời Chúa
Phụ đề: Năm Phụng vụ A
Tác giả: Gm. Barthôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014808
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 462
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. GIới thiệu Mùa Vọng 5
II. Giới thiệu Mùa Giáng sinh 27
III. Giới thiệu Mùa Chay 63
IV. Giới thiệu Mùa Phục sinh 111
V. Giới thiệu ngày Chúa nhật 182
VI. Các ngày lễ 386