Tin mừng mỗi ngày
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015001
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 501
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I. MÙA VONG & GIÁNG SINH  
CHÚA NHẬT I MỦA VỌNG 15
Thứ hai 20
Thứ ba 23
Thứ tư 25
Thứ năm 28
Thứ sáu 30
Thứ bảy 33
CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG 37
Thứ hai: Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội Thứ ba Thứ tư Thứ năm 40
Thứ ba 44
Thứ tư 47
Thứ  năm 50
Thứ sáu: Lễ Đức Mẹ Guadalupe Thứ bảy 44
Thứ bảy 56
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 59
Thứ hai 64
Thứ ba 67
Thứ tư 70
Thú năm 74
Thứ sáu 76
Thứ bảy 81
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG 81
Thứ hai  
Thứ ba 88
Thứ tư 91
SÚ ĐIỆP GIÁNG SINH 94
LỄ GIÁNG SINH 104
Thứ sáu 118
Thứ bảy 120
LỄ THÁNH GIA THẤT 123
Thứ hai 126
Thứ ba 129
Thứ tư 131
Thứ năm 133
Thứ sáu 140
Thứ bảy 143
LỄ HIỂN LINH 145
Thứ hai 148
Thứ ba 151
Thứ tư 154
Thứ năm 157
Thứ sáu 160
Thứ bảy 163
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 167
PHẦN II: MÙA CHAY PHỤC SINH  
SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 173
THỨ TƯ LỄ TRO 184
Thứ năm 194
Thứ sáu 199
Thứ bảy 203
CHỨA NHẬT I MÙA CHAY 207
Thứ hai 212
Thứ ba 214
Thứ tư 217
Thứ năm 221
Thứ sáu  225
Thứ bảy 229
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 233
Thứ hai 237
Thứ ba 240
Thứ tư 243
Thứ nftm 245
Thứ sáu 248
Thứ bảy 250
CHÚA NHẶT III MÙA CHAY 253
Thứ hai 256
Thứ ba 258
Thứ tư 261
Thứ năm 264
LỄ THÁNH GIUSE 267
Thứ bảy 273
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY Thứ hai 277
Th ứ ba 281
Thứ tư 284
Thứ năm: Lễ Truyềh Tin Thứ sáu Thứ bảy 286
Thứ sáu 291
Thứ bảy 293
CHÚA NHẶT V MÙA CHAY 295
Thứ hai 298
Thứ ba 301
Thứ tư 304
Thứ năm 307
Thứ sáu 310
Thứ bả.y 313
TUẦN THÁNH  
CHÚA NHẬT LỄ LÁ 325
Thứ hai tuần thánh 320
Thứ ba tuần thánh 322
Thứ tư tuần thánh 325
Thứ năm tuần thánh 334
Thứ sáu tuần thánh 339
Thứ bảy tuần thánh 342
SỨ ĐIỆP PHỤC SINH 347
CHÚA NHẬT PHỤC BINH 357
Thứ hai tuần bát nhật phục sinh 361
Thứ ba tuần bát nhật phục sinh 364
Thứ tư tuần bát nhật phục sinh 366
Thứ năm tuần bát nhật, phục sinh 369
Thứ sáu tuần bát nhật phục sinh 371
Thứ bảy tuần bát nhật phục sinh 374
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 377
Thứ hai 381
Thứ ba 384
Thứ tư 387
Thứ năm 390
Thứ sáu 393
Thứ bảy 395
CHỨA NHẬT III PHỤC SINH 397
Thứ hai 402
Thứ ba 404
Thứ tư 408
Thứ năm 411
Thứ sáu 413
Thứ bảy 417
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 419
Thứ hai 423
Thứ ba 426
Thứ tư 428
Thứ năm 430
Thứ sáu 432
Thứ bảy 435
CHÚA NHẶT V PHỤC SINH  
Thứ hai 440
Thứ ba 443
Thứ tư 446
Thứ năm 449
Thứ sáu 451
Thứ bảy 454
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 457
Thứ hal 460
Thứ ba 463
Thứ tư 467
Thứ năm 469
Thứ sáu 472
Thứ bảy 475
CHÚA THĂNG THIÊN 479
Thứ hai 499
Thứ ba 486
Thứ tư 488
Thứ năm 491
Thứ sáu 494
Thứ bảy 497
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 499