Dimanche a la clarté
Phụ đề: De l'Avent à l'Ascension
Tác giả: Henry Bars
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011450
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 18
Số trang: 280
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích