The One - Minute Aquinas
Phụ đề: The Doctor's quick answers to fundamental questions
Tác giả: Kevin Vost
Ký hiệu tác giả: VO-K
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009403
Nhà xuất bản: Sophia Institute Press
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 22
Số trang: 265
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích