La théologie catholique au milieu du XX siècle
Tác giả: Roger Aubert
Ký hiệu tác giả: AU-G
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011553
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 21
Số trang: 101
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích