La théologie du corps mystique
Tác giả: Émile Mersch, SJ
Ký hiệu tác giả: ME-E
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010982
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 22
Số trang: 402
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích