Initiation à la pratique de la théologie
Tác giả: Bernard Laurent, Francais Refoulé
Ký hiệu tác giả: LA-B
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004078
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 21
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích