Le Christ dans la Pensee de Saint Frarçois d'Assise
Phụ đề: D'Après Ses Écrits
Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM
Ký hiệu Tác giả: NG-K
DDC: 232 - Chúa Giêsu và gia đình Ngài - Kitô học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012142
Nhà Xuất bản: Paris
Năm Xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích