A Handbook of Christian Theology
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012642
Nhà xuất bản: Meridian Books
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 17
Số trang: 380
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích