Questions théologiques et canoniques
Tác giả: P. D. Paul Renaudin
Ký hiệu tác giả: RE-P
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011018
Nhà xuất bản: Pierre Téqui Librraire - Éditeur
Năm xuất bản: 1913
Khổ sách: 20
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích