Proceedings of the Fouth Asian Regional Conference of the International Office of Catholic Education
Tác giả: Dra. Isabel P. Hizon, Mrs. Emilie V. Tiongco
Ký hiệu tác giả: HI-D
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012151
Nhà xuất bản: Hong Kong
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 23
Số trang: 178
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích