Từ các bản văn thần học - Chúng tôi học Anh ngữ
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu tác giả: TA-H
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009693
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 597
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010114
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 597
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010559
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 597
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
CHƯƠNG III: PHÓ TỪ, GIỚI TỪ, LIÊN TỪ, CẢM TỪ 312