Divinitas
Phụ đề: Symposium theologicum de ecclesia Christ
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012348
Nhà xuất bản: Apud Facultatem Sacrae Theologiae
Khổ sách: 25
Số trang: 131
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích