Từ các bản văn thần học - Chúng tôi học Anh ngữ
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu tác giả: TA-H
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T3
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009694
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 457
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010115
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 457
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010560
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 457
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích