Initiation théologique
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011931
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 19
Số trang: 413
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích