Doing Theology
Phụ đề: Basic Realities and Processes
Tác giả: José M. de Mesa, Lode L. Wostyn
Ký hiệu tác giả: ME-J
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003696
Nhà xuất bản: Claretian
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Introduction 1
Chapter one: The two poles of theology 5
Chapter two: the pole of human experience 19
Chapter three: The Pole of Judaeo - Christian Tradition 47
Chapter four: The hameneutical Circle 71
Chapter five: Theology and truth 89
Appendix 1: 125
Appendix 2 129
What counts is life 135
Seclected Bibliography 139