Premiers itinéraires en sociologie religieuse
Tác giả: Fernand Boulard
Ký hiệu tác giả: BO-F
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012732
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích