Hiểu để sống đức tin
Phụ đề: Mầu nhiệm Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Thánh Mẫu học, Giáo Hội học
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000485
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 496
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003154
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 496
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004921
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 496
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu  9
MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA  
1. Thiên Chúa của chúng ta tên là gì? 13
2. Gọi Thiên Chúa là Mẹ được không?  19
3. Chúa Quan phòng là gì? 25
4. Thiên Chúa công bình hoặc lân tuất? 30
5. Chúa có nổi giận không? 36
6. Tại sao gọi là “Chúa các đạo binh”? 42
7. Tại sao Chúa Thánh Thần lại được tượng trưng bằng chim bồ câu? 48
8. Chúa Thánh Thần mang lại nụ cười hay nước mắt? 54
9. Có bao nhiêu ơn Chúa Thánh Thần? 60
10. Tại sao phải xin ơn kính sợ? 66
11. Mầu nhiệm là gì? 72
12. Lời Chúa có nghĩa là gì? 78
13. Chân lý là gì? 84
14. Ngộ đạo là gì? 91
15. Các Thiên thần là ai?.. 97
16. Tại sao thiên thần có cánh? 102
17. Thiên thần Sêraphim là ai? 108
18. Chúa dựng nên ma quỷ hồi nào? 114
19. Có phải là ma quỷ sẽ trở lại không?. 120
CHÚA GIÊSU KITÔ
 
1. Chúa Giêsu sinh ra vào năm nào? 129
2. Chúa Giêsu có khi nào cười không? 134
3. Chúng ta biết gì về cuộc đời thơ ấu của Đức Giêsu? 140
4. Dung nhan Chúa Giêsu như thế nào? 147
5. Có bao nhiêu quân dữ làm thánh? 153
6. Tại sao Chúa Phục sinh hiện ra với các bà trước các tông đồ? 159
7. “Con người ngự trên đám mây” là ai? 164
8.  Lễ kính thánh danh Chúa Giêsu có ý nghĩa gì? 170
9. Cứu rỗi và cứu thế khác nhau thế nào? 176
10. Tại sao gọi là sấm truyền cũ và sấm truyền mới? 182
11. Làm thế nào trình bày Đức Kitô cho người Á châu? 188
THÁNH MẪU HỌC  
1. ĐứcMẹ sinh ngày nào? 197
2. Đức Mẹ ly trần  đâu? 203
3. Lễ kính tên Đức Mẹ Maria có ý nghĩa gì? 209
4. Trong các lễ kính Đức Mẹ quanh năm, lễ nào trọng nhất? 214
5. Tại sao gọi Đức Mẹ là “ngôi sao sáng 220
6. Tại sao ví Đức Maria như mặt trăng? 226
7. Tại sao gọi Đức Maria là nữ vương? 232
8.  Ý nghĩa lễ kính Trái tim Chúa Giêsu có giông với lễ kính Trái tim Đức Mẹ không? 238
9. Đền tạ có nghĩa là gì? 243
10. Tại sao tháng 5 được coi là tháng Đức Mẹ? 249
11Tháng 10 là “tháng Mân côi” hay là “tháng truyền giáo 256
12. Lễ Đức Mẹ Mân côi có liên quan gì đến chiến tranh tôn giáo không? 262
13. Có bao nhiêu Năm Thánh mẫu? 268
14. Ý nghĩa của việc dâng mình cho Đức Mẹ 273
15. Tại sao gọi là áo Đức Mẹ? 280
16. Kinh Kính mừng được thành hình từ hồi nào?  285
17. Tại sao gọi là kinh cầu Đức Bà? 291
18. Kinh Truyền tin bắt nguồn từ đâu? 297
19. Đạo binh Đức Mẹ là gì? 303
20. Có mấy loại tràng chuỗi kính Đức Mẹ? 309
21. Tại sao thánh Giuse già vậy? tại sao kính thánh Giuse vào tháng ba? 315
23. Tại sao thánh Giuse được gọi là Thánh Cả? 327
24. Thánh gia là bổn mạng của các gia đình hay của các dòng tu? 333
GIÁO HỘI HỌC  
1. Giáo hội với Hội thánh khác nhau  chỗ nào? 343
2. Gia đình là một Giáo hội hay Giáo hội là một gia đình? 349
3.  “Mẹ Giáo hội” và “Giáo hội Mẹ” khác nhau thế nào? 355
4. Tại sao gọi là “Hội thánh lữ hành”? 361
5. Các thánh thông công là gì? 367
6. Có bao nhiêu thánh tông đồ? 372
7. Thánh Phêrô có con cái gì không? 378
8. Tại sao thánh Phaolô được gọi là Tông đồ Dân ngoại? 384
9. Thánh Phaolô có biết Chúa Giêsu không? 389
10. Thánh Phaolô gặp Chúa Kitô mấy lần? 395
11. Có bao nhiêu tác phẩm của thánh Phaolô? 401
12. Thánh Phaolô có viết sách Tin mừng không? 406
13. Thánh Phaolô có lập gia đình không? 412
14. Thánh Tôma tông đồ có đến giảng đạo tại Việt Nam không? 418
15. Làm việc tông đồ là gì? 423
16. Truyền giáo là gì? 429
17. Tòa thánh Phêrô có khác Toà thánh Vaticăng không?435 435
18. Tại sao gọi Đức Thánh Cha là Giáo hoàng? 441
19. Mấy tuổi mới được làm hồng y? 446
20. Giáo hội chính thống là gì? 452
21. Tại sao gọi là Hội thánh Tin lành? 495
22. Cơ đốc phục lâm là gì? 466
23. Công chính hóa là gì? 473
24. Phong trào Ngũ tuần là gì? 479
25. Giáo phái là gì? 485
26. Thế nào là tôn giáo cực đoan?... 491