Dẫn vào thần học. Hội nhập văn hóa
Tác giả: Lm. Giuse Thân Văn Tường
Ký hiệu tác giả: TH-T
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000169
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000841
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001373
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004961
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Hội nhập văn hóa là gì?  
Nhập đề 7
Chương I: Văn hóa theo nhân loại học 15
I. Kinh nghiệm về văn hóa của con người 15
II. Từ kinh nghiệm đến ý niệm 19
III. Tương lai của từ "văn hóa" ở thời gian chúng ta 24
Chương II: Giáo hội công giáo trước biến đổi của văn hóa 29
I. Đức tin và văn hóa 29
II. Ý niệm của Giáo hội về văn hóa trong Vatican II 33
III. Ảnh hưởng vào Giáo hội của ý niệm về văn hóa mới 37
IV. Hoàn cảnh mới của Giáo hội 40
Chương III. Phúc âm hóa các văn hóa 44
I. Ý nghĩa của lời phúc âm hóa các văn hóa 44
II. Từ Đức Kitô đến Phúc âm hóa các văn hóa 51
III. Phúc Âm hóa và văn minh 55
Chương IV: Hội nhập văn hóa của Phúc âm 59
I. Quá trình hội nhập văn hóa 59
II. Vai trò của Giáo hội địa phương 62
III. Hội nhập Phúc âm hóa vào văn hóa 66
Chương V: Phúc âm hóa là dự phóng của đời người 69
I. Dự phóng của đời người siêu việt bản thân 69
II. Thiên Chúa - Đấng siêu việt nội tại trong con người 73
III. Khơi đọng một nền văn hóa tình yêu 77
Chương VI: Thần học về hội nhập văn hóa 81
I. Giải thích thần học về từ hội nhập văn hóa 81
II. Nguyên lý nền tảng của thần học về hội nhập văn hóa 84
III. Kích thước lịch sử của hội nhập văn hóa 89
Chương VII: Nhận định mục vụ 94
I. Lưỡng diện tính của việc phúc âm hóa 94
II. Quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa 100
Kết luận 110