Mission et grâce au service des hommes
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012010
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 17
Số trang: 311
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích