Hiểu để sống đức tin
Phụ đề: Đời sống tâm linh, đời sống thánh hiến, cánh chung học
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003153
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 496
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004970
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 496
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010415
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 496
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đời sống tâm linh 15
Đời sống thánh hiến 229
Cánh chung học 359