Hiểu để sống đức tin
Phụ đề: Bí tích Mình Thánh Chúa, Phụng Vụ, Luân lý - Giáo luật
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000482
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 370
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003155
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004744
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 9
BÍ TÍCH MÌNH THÁNH CHÚA  
1. Thánh lễ cử hành Chúa Tử nạn hay Chúa Phục sinh?  13
2. Có phải phụng vụ lễ Mình Thánh Chúa do thánh Tôma Aquinô soạn không? 18
3. Chay Thánh Thể là gì? 25
4. Tại sao phải rước lễ trong mùa Phục sinh? 31
5. Rước lễ thiêng liêng là gì? 36
6. Mấy tuổi mới được rước lễ lần đầu? 42
7. Tại sao việc rước lễ lần cuối cùng được gọi là “của ăn đàng” 50
8. Tại sao gọi là chầu Mình Thánh Chúa? 56
9. Tục rước lễ trong tay có từ hồi nào? 62
PHỤNG VỤ  
1. Một năm có mấy lần tết? 71
2. Tại sao mùa Vọng chỉ có 4 tuần?....... 78
3. Chúa Giêsu sinh ra ngày nào? 84
4. Những câu hỏi chung quanh mùa Giáng sinh 90
5. Bài ca thiên thần 95
6. Tại sao gọi là lễ Ba vua? 100
7. Tại sao gọi là tuần thương khó? 106
8. Làm sao biết được Lễ Phục sinh sẽ vào ngày nào? 112
9. Alleluia có nghĩa là gì? 117
10. Tại sao đứng khi đọc kinh "Lạy Nữ vương thiên đàng"? 123
11. Tại sao gọi là Chúa nhật áo trắng? 129
12. Việc kính hài cốt các thánh có từ bao giờ? 136
13. Lễ cầu cho các linh hồn bắt đầu từ đâu? 141
14. Có nghi thức phụng vụ cho việc hỏa táng không? 147
15. Kinh “Te Deum” có ý nghĩa gì? 154
16. Một năm có bao nhiêu ngày “thế giới cầu nguyện?” 159
17. Tại sao một tuần lễ có 7 ngày? 165
18. Mừng ngày sinh hay mừng lễ bổn mạng? 171
19. Tại sao phó tế mang dây stola chéo? 177
20. Quyền hạn của phó tế 183
21. Tại sao Thánh giá lại mang tượng Chúa Phục sinh? 188
22. Tại sao linh mục dang tay khi cầu nguyện? 194
23. Hôn có ý nghĩa gì? 200
24. Tại sao không chào những người ở ngoài nhà thờ?  206
25. Dùng nước thánh để làm gì? 212
26. Xông hương làm gì? . 217
27. Giật chuông nhà thờ để làm gì? 223
28. Tại sao gọi là nhà thờ chánh toà? 229
29. Các màu sắc dùng trong phụng vụ có ý nghĩa gì? 235
30. Các con số có ý nghĩa gì? 240
31. Amen là gì? 246
LUÂN LÝ - GIÁO LUẬT  
1. Tự do là gì? 253
2. Tự do của con cái Chúa là gì? 258
3. Có buộc phải tin các mặc khải tư hay không? 264
4. Tại sao “cậy” có thể trở thành một nhân đức? 271
5. “Yêu rồi làm” hay “làm rồi yêu”? 277
6. Có được phép yêu mình không? 283
7. Tại sao chỉ có mười bốn mối thương người? 289
8. Cố mấy điều răn Hội thánh? 295
9. Ăn chay hay ăn chơi? 301
10. Tại sao kiêng thịt mà không kiêng cá? 307
11. Tội và lỗi khác nhau thế nào?  312
12. Tội xã hội là gì? 318
13. Tại sao gọi là bảy mối tội đầu? 323
14. Ba thù là gì? 329
15. Các lời xá giải ở đầu thánh lễ có hiệu lực gì? 335
16. Dứt phép thông công là gì? 341
17. Giáo hội và án tử hình 346
18. Có được cử hành lễ nghi an táng cho người tự tử không? 353
19. Thế nào là chiến tranh chính đáng? 358
20. Tôn giáo mang lại hoà bình hay là căn nguyên chiến tranh? 364