La condition du théologien
Tác giả: Thaddée Soiron, O. F. M.
Ký hiệu tác giả: SO-T
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012014
Nhà xuất bản: Plon
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 16
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích