Vie liturgique et vie sociale
Phụ đề: Repas des pauvres, diaconie et diaconat, agape et repas de charité…
Tác giả: A. Hamman
Ký hiệu tác giả: HA-A
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004209
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 22
Số trang: 342
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích