Le Vrai Visage du Catholicisme
Tác giả: Karl Adam
Ký hiệu tác giả: AD-K
DDC: 230.02 - Tài liệu hỗn hợp về Thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012365
Nhà xuất bản: Éditions Bernard Grasset
Năm xuất bản: 1931
Khổ sách: 16
Số trang: 342
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích