Théologie Catholique et pénée Asiatique
Tác giả: Maurus Heinrichs
Ký hiệu tác giả: HE-M
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012845
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 19
Số trang: 292
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích